Firma BHC Jílové se díky ERP systému Vario zbavila papírových dokumentů

Firma BHC Jílové se díky ERP systému Vario zbavila papírových dokumentů

Výrobní společnost BHC Jílové sužovaly problémy ve výrobě a administrativě způsobované zastaralým podnikovým systémem. Po nasazení Varia se ale firmě nejen podařilo všechny důležité agendy výrazně zpřehlednit, ale rovněž také vše potřebné spojit do jednoho moderního řešení.

Papír a Excel už nestačily

BHC Jílové se zabývá zakázkovou výrobou kovových hadic a kompenzátorů a v současnosti zaměstnává 40 stálých pracovníků. Zpočátku firma spoléhala na externí informační systém, který se staral o fakturaci, evidování zakázek a řízení výroby. Účetnictví pak bylo spravováno odděleně v samostatném systému. Původní informační systém nicméně nepočítal s potřebami výrobních firem, což nutilo zaměstnance BHC Jílové udržovat soubor excelovských tabulek. V nich probíhala jak evidence objednávek, tak i příjem zakázek a pro firmu velmi důležitá evidence atestů.

Kombinace závislosti na papírové dokumentaci, stále rostoucího počtu tabulek a nedostatků původního systému nakonec firmu přiměly k nákupu nového ERP systému. Ten měl společnosti pomoci vyřešit největší neduhy původního systému, tj. nutnost ručního přepisování údajů, rozbití agend do excelovských tabulek a závislost na tištěných dokumentech. Stěžejním kritériem pak byly možnost řízení výroby a sloučení firemních agend do jednoho systému.

Kromě produktů od jiných dodavatelů se do užšího výběru dostal i ERP systém Vario. Ten se nakonec stal vítězem, neboť nejlépe splnil požadavky společnosti. Následovala série schůzek s konzultanty a na základě podnětů a požadavků zástupců BHC Jílové byly do Varia implementovány specifické úpravy. Šlo například o změnu jednotek a symbolů v uživatelském rozhraní či importování položek na skladu. Do ostrého nasazení pak firma Vario uvedla na Nový rok 2020.

„Vario splňovalo požadavky, a především zahrnovalo řízení výroby. Vše bylo pod jednou střechou – nemuseli jsme řešit zvlášť systémy pro účetnictví a výrobu,“ hodnotí Eva Behr, jednatelka BHC Jílové s r.o.

Výroba jako jádro společnosti

Po roce provozu se Vario stalo nedílnou součástí každodenní činnosti v BHC Jílové. Kromě samotné výroby totiž pomáhá organizovat a řídit i celou administrativu spojenou s rutinními agendami. V oblasti výroby firma využívá modul Dílenské řízení, který umožnil výrobu zdigitalizovat a výrazně zpřehlednit. Podobným způsobem Vario usnadnilo společnosti práci i v oblasti atestů a certifikací, jejichž správa probíhá za pomoci na míru upravené agendy Hodnocení. Neméně významné zlepšení Vario přineslo i do oblasti řízeních firemních procesů a obecné administrativy, kde se velké množství oddělených agend podařilo spojit do jednoho systému.

V jakých konkrétních oblastech Vario společnosti BHC Jílové pomohlo? Odpověď a více informací naleznete v případové studii.