Není robot jako robot – co je to RPA?

Není robot jako robot – co je to RPA?

RPA - softwarová robotizace firemních procesů může na první pohled znít jako něco z roviny science fiction. Ve skutečnosti jde ale o velice užitečný koncept, s jehož pomocí ušetříte sobě i svým zaměstnancům nemalé množství práce.

Co je to RPA

Pod touto zkratkou se skrývá slovní spojení robotická automatizace procesů označující způsob automatizace rutinních podnikových procesů založených na určitých pravidlech. Zjednodušeně řečeno vám RPA umožňuje vzít manuální práci vyžadující lidskou interakci, a přenechat ji na bedrech ERP systému.

Robotickou automatizaci můžete využít pro procesy, které: 

 • se velmi často opakují, 
 • jsou citlivé na chybovost, 
 • řídí se souborem daných pravidel, 
 • záleží u nich na rychlosti a/nebo objemu zpracování.  

Zkratku RPA ještě lépe vystihuje překlad „softwarová robotizace firemních procesů“. V praktické rovině jde totiž o funkcionalitu ERP systému, která nahrazuje lidskou práci. Vaše firma tak získá digitální pracovní sílu – spolehlivou, bezchybnou a s neomezenou pracovní dobou.

Pod RPA si tedy nepředstavujte roboty z roviny science fiction, ale jednoduše software – systém, jehož funkce vám umožňují automatizovat rutinní práci, jako například:

 • zpracování a odbavení objednávek, 
 • import, export a zpracování faktur, 
 • odesílání notifikací zaměstnancům nebo zákazníkům, 
 • odesílání upomínek dodavatelům a generování objednávek při nízkém stavu skladu, 
 • distribuce dokumentů určených ke schválení, 
 • publikování reportů, 
 • a mnoho dalších. 

Sportovna.cz jako příklad využití v praxi

Vynikajícím případem nasazení RPA je česká firma Prorok Sport, která provozuje e-shop sportovna.cz. I díky softwarové robotizaci firemních procesů se podařilo zvednout měsíční obrat e-shopu o 61 %. Více se dočtete v případové studii.

Co RPA naopak není

Slovo „robotická“ v mnoha lidech evokuje představu fyzického stroje, který nahrazuje místo člověka a mechanicky provádí určité úkony. Skutečnost nemůže být od pravdy dál – při nasazení RPA vám nezašleme ani robotickou linku, ani hypermoderní androidy určené pro nahrazení živých zaměstnanců. RPA je ryze softwarové řešení, které pracuje s existujícími daty v systému.  

Stejně tak je mylné se domnívat, že RPA nahrazuje lidskou práci a vaši lidé se musí bát o své místo. Robotická automatizace procesů vždy vyžaduje správnou konfiguraci, kterou musí provést člověk. Člověk rovněž také zadává do systému data, bez kterých se RPA neobejde. Pokud proto váháte, jak RPA svým zaměstnancům „prodat“, prezentujte ji jako užitečného pomocníka schopného zbavit pracovníky nudné, úmorné či repetitivní práce. Díky robotické automatizaci vaši lidé náhle získají daleko více času na prioritnější a záživnější úkoly.  

Třetím oblíbeným mýtem je pak jenázor, že je bezchybná. V návaznosti na první bod jen můžeme zopakovat, že robotická automatizace procesů není žádnou umělou inteligencí a bude pracovat bezchybně jen tehdy, když se jí dostane bezchybných dat a odpovídající údržby. Pro bezproblémový provoz je třeba podpory ze strany IT oddělení, vytvoření vhodné implementační strategii a samozřejmě také pečlivý výběr procesů určených k automatizaci.

Proč bychom měli RPA chtít?

Existují čtyři hlavní důvody, proč je implementace ERP systému s podporou RPA vynikající nápad:  

 1. Zrychlení a zefektivnění procesů: zvládnete procesy provádět rychleji, účinněji a transparentněji než lidský pracovník. 
 2. Zvýšená produktivita: můžete dát sbohem časově náročným manuálním úkonům, díky čemuž uděláte za stejný čas výrazně více práce, 
 3. Odstranění chybovosti: robotická automatizace procesů vás zbaví chyb způsobených lidským faktorem. Nemusíte se bát překlepů, duplicit nebo opomenutí důležitých termínů.  
 4. Lepší organizace práce: vaše firma získá možnost zvládat výrazně větší objem činností. Obsloužíte tak více zákazníků, zvýšíte počet odbavených zakázek a v konečném důsledku tak podstatně zvýšíte příjmy i renomé svého podniku. 

Jak RPA získám?

Zdaleka nejjednodušší cestou k robotické automatizaci procesů je pořízení ERP systému Vario. U něj totiž (stejně jako u jiných ERP řešení) naleznete RPA jako nativní součást systému. V praxi to znamená, že můžete začít výhod RPA využívat ihned po implementaci bez nutnosti zavádění dalších oddělených programů. 

Díky flexibilitě Varia, jeho schopnosti přizpůsobit se podnikům všech oborů a možnosti propojení se systémy třetích stran pak rovněž získáte možnost sjednotit veškeré firemní agendy do jednoho komplexního podnikového řešení. 

Více se o RPA dočtete v dalším blogovém článku.