Vše, co potřebujete vědět o nové whistleblowingové směrnici

Vše, co potřebujete vědět o nové whistleblowingové směrnici

Nová evropská směrnice o whistleblowingu platí již od prosince 2021, do českého právního řádu ale zatím nedorazila. Přinášíme stručného průvodce vším, co pro české firmy směrnice znamená a jaké jim přinese povinnosti i přínosy.

Platnost whistleblowingové směrnice v ČR a koho se týká

Sedmnáctého prosince 2021 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně oznamovatelů nekalého chování, která jim přináší ochranu a zavádí nové povinnosti pro firmy i instituce. Do českého právního řádu měl směrnici začlenit nový zákon, jehož datum platnosti bylo původně stanoveno na březen 2022. Kvůli podzimním volbám se ale tento termín předběžně posunul až na červen 2023 a přesné datum bude známo až po projednání zákonu Poslaneckou sněmovnou. 

Očekává se, že ve své definitivní podobě se zákon o ochraně oznamovatelů nebude nijak významněji lišit od své původní podoby, která již prošla prvním čtením. I nadále platí, že zákon se dotkne všech veřejných institucí (s výjimkou malých obcí) a všech firem s více než 25 zaměstnanci. Tyto organizace budou muset splnit následující povinnosti:  

  • vytvořit interní komunikační kanál pro příjem oznámení o nekalém chování, 
  • jmenovat tzv. příslušnou osobu odpovědnou za řešení oznámení, 
  • vytvořit mechanismy pro vyhodnocování a prošetřování oznámení, 
  • informovat oznamovatele o přijetí jejich oznámení a zpravit je o prošetření v zákonem daných lhůtách, 
  • zavést ochranu oznamovatelů před odvetou ze strany nahlášených osob či zaměstnavatele.  

Pro více informací o whistleblowingu i nové směrnici navštivte tento článek nebo se podívejte na záznam webináře, který se tomuto tématu věnoval. 

Jaké jsou přínosy whistleblowingové platformy?

Ač se to může na první pohled zdát, whistleblowing zdaleka není pouze nutné zlo. Ve skutečnosti může vašemu podniku přinést i řadu benefitů, z nichž nejvýznamnější je možnost pro zaměstnance hlásit nekalé či neférové chování vaší firmě. Při existenci interního kanálu není třeba obracet se na státní instituce či dokonce na média – místo toho lze daný problém vyřešit v rámci firmy. I výzkumy potvrzují, že pokud má společnost zavedený oznamovací kanál, zaměstnanci jej využívají častěji než jiné způsoby.  

Benefity whistleblowingu pro firmy zde ale nekončí. Mimo jiné vám oznamovací platforma přinese i následující výhody:  

  • finanční úsporu plynoucí z včasného odhalování nekalého, podvodného či jinak nesprávného jednání, 
  • vyšší spokojenost zaměstnanců a nižší fluktuaci,
  • vyšší důvěryhodnost v očích partnerů a lepší reputace, 
  • zabránění trestní odpovědnosti, 
  • splnění hlavní podmínky pro řadu prestižních certifikátů.  

Whistleblowing a Vario

Solitea minulý rok začala spolupracovat s whistleblowingovou iniciativou NNTB, jenž mimo jiné i vyvíjí oznamovací řešení nesoucí stejný název. Právě díky tomuto partnerství můžeme všem uživatelům ERP systému Vario nabídnout speciální 10% slevu na pořízení aplikace NNTB. Pro získání slevového kódu stačí jediné – napsat nám na e-mail info@vario.cz.