WEBINÁŘ o novém zákoně ochrany oznamovatelů

WEBINÁŘ o novém zákoně ochrany oznamovatelů

Připravili jsme pro vás bezplatný webinář ve spolupráci s uznávanými odborníky, který přináší hlubší vhled do nového zákona o ochraně oznamovatelů. Chcete se dozvědět více o jeho podmínkách a významu pro organizace i jednotlivce? Připojte se k nám!

CHCI SE REGISTROVAT NA WEBINÁŘ 

Víte, co je to whistleblowing a proč je tak důležitý?

Whistleblowing znamená, že zaměstnanci či jiní jednotlivci v organizaci odhalují nelegální, neetické nebo pochybné praktiky, které se v dané firmě vyskytují. Tímto způsobem se upozorňuje na porušování práva, korupci, špatné zacházení se zaměstnanci nebo negativní dopady na životní prostředí. 

Whistleblowing hraje klíčovou roli při udržování transparentnosti, odpovědnosti a etického chování ve firmě. 

Od srpna bude platit nový zákon o whistleblowingu

Nový zákon o ochraně oznamovatelů, který začne platit v České republice od 1. srpna 2023, přináší nové předpisy a postupy, jejichž cílem je chránit a podporovat oznamovatele, tedy tzv. whistleblowera.  

Novému zákonu o ochraně oznamovatelů, jeho podmínkám i kontextu v podnikatelském sektoru jsme se více věnovali v tomto článku.

Webinář: Ticho prolomeno! S novým zákonem o whistleblowingu

Připravujeme pro vás bezplatný webinář, na kterém se dozvíte více o klíčových prvcích tohoto zákona a jeho dopadech na firmy. Odborníci z oblasti práva a etiky vám přiblíží, jak efektivně implementovat systémy a procesy umožňující bezpečné oznamování nepravostí a problémů ve firmách. 

Webinář proběhne 27. července ve 10:00 hodin. 

Hlavní témata, která budeme na webináři probírat, zahrnují: 

  • Představení nového zákona o whistleblowingu: Jaké jsou jeho klíčové body a jaký význam má pro firmy v různých odvětvích? 
  • Implementace interního oznamovacího systému: Jak vytvořit efektivní a důvěryhodný mechanismus pro oznamování nepravostí ve vaší firmě? 
  • Ochrana a podpora oznamovatelů: Jak zajistit, aby oznamovatelé byli při svém odhalování dostatečně chráněni a podporováni? 
  • Etika a firemní kultura: Jak vytvořit prostředí, které podporuje odhalování problémů a neetického chování? 
  • Během webináře se zaměříme i na praktické příklady a osvědčené postupy. 

Přednášející budou odborníci s bohatými zkušenostmi v oblasti práva, compliance a etiky. Webinář vznikl ve spolupráci s nejvíce používaným whistleblowingovým softwarem v ČR – Nenech to být (NNTB). 

CHCI SE REGISTROVAT NA WEBINÁŘ

! Pokud se vám termín webináře nehodí, přesto se registrujte, protože každý registrovaný účastník obdrží celý záznam webináře po jeho odvysílání! 

S Variem získáváte slevu na interní oznamovací systém

Uživatelé systému Vario získávají 10% slevu na zakoupení aplikace NNTB. Stačí zadat kód VARIO23 do formuláře na webu Nenech to být.