Jak na řízení služeb podniku i z terénu

Jak na řízení služeb podniku i z terénu

Převezměte kontrolu nad vašimi servisními operacemi s ERP systémem Vario, který nabízí nejen ucelenou integraci a automatizaci vašich procesů, ale také zlepšuje přístup k informacím v reálném čase – ideální pro techniky v terénu.

Proč je důležité optimalizovat řízení služeb v podniku?

Optimalizace řízení služeb má zásadní význam pro zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity v rámci sektorů jako jsou IT, stavebnictví, zdravotnictví nebo cestovní ruch.

ERP Systémy jako Vario umožňují podnikům centralizovat jejich operace, od zakázkového managementu až po zákaznický servis, což vede k lepší reakci na zákaznické požadavky a zvyšuje flexibilitu samotné firmy.

ERP systém Vario specificky podporuje procesní řízení tím, že poskytuje nástroje pro automatizaci úkolů. Díky tomu mohou manažeři lepšími rozhodnutími optimalizovat alokaci zdrojů a minimalizovat zbytečné výdaje, což je klíčové pro udržení nízkých operativních nákladů a zvyšování spokojenosti klientů.

4 základní principy řízení služeb

Úspěšné řízení služeb je založeno na několika základních principech, které zajišťují především spokojenost koncových zákazníků. Mezi tyto principy patří:

 1. Orientace na zákazníka: Ústředním prvkem řízení služeb je pochopení potřeb a očekávání zákazníků a přizpůsobení služeb těmto požadavkům. ERP systém Vario umožňuje shromažďování a analýzu zákaznických dat, což firmám pomáhá lépe reagovat na potřeby jejich zákazníků a zvyšuje jejich loajalitu.
 2. Neustálé vylepšování: Každý proces ve službách by měl být pravidelně hodnocen a vylepšován na základě výkonnostních metrik a zpětné vazby od zákazníků. S Variem mohou firmy snadno sledovat efektivitu operací a identifikovat oblasti pro zlepšení.
 3. Efektivní správa zdrojů: Optimalizace využití zdrojů, jako jsou lidé, technologie a materiály, je ve službách zásadní. ERP systémy jako Vario pomáhají zjednodušit procesy, redukovat plýtvání a snižovat náklady.
 4. Integrace technologií: Využití moderních technologií je nezbytné pro zefektivnění služeb a zjednodušení daných procesů. Vario integruje různé technologie, které umožňují automatizaci úloh, lepší správu dat a podporu mobilních a cloudových řešení, což je ideální pro podniky, které potřebují flexibilní přístup k práci z různých lokací.

Jakých odvětví se může řízení služeb týkat?

Servisní firmy obsluhují široký rozsah oblastí, které jsou klíčové pro fungování moderních společností, jako např.:

 • Gastrozařízení: Optimalizace údržby a oprav kuchyňského zařízení, plánování pravidelných servisních kontrol a zajištění dostupnosti náhradních dílů.
 • Potravinové automaty: Správa instalací, údržby a oprav automatů na potraviny a nápoje, což zahrnuje logistiku a inventarizaci komponent.
 • IT servis: Udržování a aktualizace IT infrastruktury, řízení smluv a zajištění nepřetržitého provozu IT systémů.
 • Správa výrobních zařízení: Monitorování a údržba průmyslových strojů a zařízení, plánování preventivní údržby a rychlá reakce na technické poruchy.
 • Bezpečnost práce a požární ochrana: Zajištění pravidelných revizí a kontroly vybavení pro požární ochranu a pracovní bezpečnost, včetně školení zaměstnanců.
 • Servis výtahů: Plánování pravidelných technických prohlídek, zajištění bezpečnosti a plynulého provozu výtahových systémů.
 • Zemědělské stroje: Správa servisu a údržby zemědělské techniky, včetně sledování využití strojů a optimalizace jejich výkonu.

Díky Variu mohou servisní firmy z těchto odvětví efektivně spravovat své zdroje, automatizovat své procesy a zajistit vysokou úroveň služeb pro své klienty. Systém umožňuje detailní přehled o všech operacích a jejich historii, což je nezbytné pro rychlé rozhodování a zvyšování spokojenosti zákazníků.

4 klíčové prvky řízení služeb

Efektivní řízení služeb zahrnuje několik prvků, které jsou nezbytné pro dosažení optimálního výkonu a zajištění kvalitních služeb.

 1. Procesy: Základem efektivního řízení služeb je správné nastavení procesů. Vario umožňuje firmám standardizovat a automatizovat klíčové procesy, jako je zadávání objednávek, plánování údržby, fakturace a zpracování reklamací. To vede k rychlejšímu a přesnějšímu zpracování úkolů bez zbytečných zdržení.
 2. Role a odpovědnosti: Jasně definované role a odpovědnosti jsou klíčové pro správné fungování servisních týmů. Vario umožňuje snadné řízení uživatelských oprávnění a přiřazení úkolů podle kompetencí zaměstnanců, což zlepšuje koordinaci týmů a zvyšuje efektivitu práce.
 3. Metriky a vyhodnocení: K měření účinnosti procesů a kvality služeb je nezbytné sledovat relevantní metriky. Vario poskytuje nástroje pro monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou doba reakce, spokojenost zákazníků, míra vyřízení reklamací a další. Díky tomu mohou manažeři rychle identifikovat oblasti pro zlepšení a přijmout patřičná opatření.
 4. Technologie: Integrace moderních technologií je zásadní pro zefektivnění operací. Vario integruje nové technologie, včetně cloudových řešení, mobilního přístupu a umělé inteligence, což umožňuje firmám flexibilně a efektivně reagovat na měnící se požadavky trhu a potřeby zákazníků.

ERP systém Vario integruje tyto prvky do jednoho komplexního řešení, které pomáhá firmám z různých sektorů dosahovat lepších výsledků

Funkce, které v rámci Varia můžete obecně využít

ERP systém Vario nabízí širokou škálu funkcí a modulů, které jsou speciálně navrženy pro podporu různých aspektů podnikání a zajištění hladkého chodu operací. Tyto moduly a funkce umožňují firmám efektivně spravovat nejen základní služby, ale také další podnikové činnosti:

 • CRM a péče o zákazníky
 • Účetní systém a finanční řízení
 • Skladové hospodářství a evidence
 • Mzdový systém a personalistika
 • Mobilní aplikace a přístup z terénu

Funkce, které využívají konkrétně servisní firmy

ERP systém Vario je vybaven řadou klíčových funkcí, které jsou speciálně navrženy pro potřeby servisních firem.

 1. Integrace procesů: Vario centralizuje všechny servisní procesy do jednoho systému, což značně zlepšuje efektivitu a zjednodušuje správu operací. Tato integrace umožňuje firmám mít lepší přehled o svých zdrojích, snadněji spravovat servisní požadavky a zlepšit koordinaci mezi různými odděleními.
 2. Plánování a sledování údržby: Systém poskytuje nástroje pro automatizované plánování pravidelné i ad-hoc údržby, což pomáhá předcházet výpadkům a zajišťuje kontinuální provoz zařízení. Vario také umožňuje sledování historie servisu zařízení, což je klíčové pro zajištění compliance a optimalizaci údržbových intervencí.
 3. Správa zákaznických vztahů a smluv: Efektivní správa zákaznických smluv je zásadní pro servisní firmy. Vario zajišťuje, že všechny zákaznické smlouvy jsou správně evidovány, včetně sledování splnění servisních závazků. Tato funkce pomáhá zlepšit vztahy se zákazníky a zajišťuje, že servisní požadavky jsou řešeny včas a dle smluvních podmínek.
 4. Mobilní přístup pro terénní techniky: Vario nabízí mobilní aplikaci, která umožňuje technikům v terénu přístup k důležitým informacím, dokončení prací a aktualizaci stavu servisních požadavků v reálném čase. Tato funkce je nezbytná pro zajištění flexibility a efektivity terénních operací, což je obzvláště důležité v případě, že servisní technici pracují na různých místech nebo v pohybu.

Spolehněte se (nejen) v terénu na Vario

ERP systém Vario představuje komplexní řešení pro efektivní řízení služeb, které kombinuje procesní integraci, automatizaci, správu zákaznických vztahů a mobilní přístup pro terénní techniky. Díky těmto funkcím mohou servisní firmy zlepšovat operativní efektivitu, snižovat náklady a zvyšovat zákaznickou spokojenost, zatímco si udržují konkurenceschopnost na trhu.

Pokud vás to zaujalo, vyzkoušejte zdarma demo verzi Varia, nebo se nám ozvěte a probereme společně vaše možnosti.

Bezplatná konzultace