Personální management

Altus Vario pro personální management je nepostradatelným pomocníkem každého personalisty, mzdové účetní či administrativního pracovníka v HR. Získejte přehled nad pracovními pozicemi, kvalifikacemi, školeními či pracovními pomůckami zaměstnanců!

Co nabízí modul Personální management v Altus Vario?

Galerie

Personalistika poskytuje informace pro Mzdy

Personální management spolupracuje s agendou Personalistika, která je zároveň zdrojem informací pro Mzdy. Díky ní můžete vytvářet seznamy zaměstnanců, které následovně využijete při práci v celém systému Altus Vario.

Důležité údaje máte na jednom místě

Modul Mzdy obsahuje všechny potřebné nástroje pro správné zpracování nejrůznějších druhů mezd, evidenci a čerpání dovolené. Automatický výpočet srážek různých exekucí či ročního zúčtování daně zjednoduší práci.

Funkce, které usnadní práci

Zpracování mezd vám ulehčí funkce, které jsou obsaženy již v základní výbavě modulu. Mezi ně patří automatické zaúčtování do účetnictví, rozúčtování nákladů na střediska, zakázky či nákladové klíče.

Účetní práci usnadní možnosti individuálních předkontací k pracovním poměrům či předkontace pro každou zdravotní pojišťovnu. Ve spolupráci s modulem Banka můžete jednoduše zadávat příkazy k úhradě.

Altus Vario kontroluje vše za vás

Kontrola je nutnost a tuto práci provede Altus Vario za vás. Od hlídání správného vyplnění základních údajů po kontrolu souběžných pracovních poměrů, zadání zdravotní pojišťovny či nespočítaných mezd.

Další součásti personálního managmentu

Pracovní pozice

Správa pracovních pozic a organizační struktury. Výkon každé pozice je podmíněný splněním předpokladů (kvalifikací), mezi které může patřit například dosažené vzdělání, znalost cizího jazyka, délka praxe nebo fyzické dispozice.

Pracovní pomůcky

Pro každou pracovní pozici lze definovat přidělení pracovních pomůcek, ať už jde o počítač, nebo například ochranné pomůcky. U ochranných pomůcek lze sledovat exspiraci.

Osvědčení a školení

Hlavní funkcí tohoto modulu je kontrola platnosti a periodická obnova osvědčení a školení. Modul vám pomůže s organizací školení, rozesíláním pozvánek a evidencí účasti.

Evidence úrazů

Agenda Evidence úrazů slouží k evidování úrazů pracovních i nepracovních. Umožňuje tvorbu a evidenci úrazových protokolů.

Hodnocení

Agenda slouží pro vytváření dotazníků hodnocení, sběr hodnot a uchování výsledků hodnocení zaměstnanců.

Vlastnosti softwaru pro personální management

Další informace