CRM systém pro řízení vztahů se zákazníky

Software pro řízení vztahů se zákazníky je nezbytným nástrojem podnikání. Altus Vario integruje plnohodnotnou funkčnost CRM do podnikového systému a nabízí spoustu zajímavých funkcí, mezi které patří například:

Poznejte své zákazníky

Klíčovým přínosem systému je centrální evidence všech údajů o klientech. Díky němu mají zaměstnanci vždy k dispozici informace potřebné pro uspokojení potřeb zákazníků.

Mezi tyto údaje patří evidence

Díky tomu, že je CRM systém Altus Vario integrální součástí podnikového systému, máte na jednom místě k dispozici i související informace jako například

Miřte nabídkou přesně na cíl

Marketingové kampaně jsou tím účinnější, čím přesnější je zacílení nabídky. Proto obsahuje Vario řadu funkcí pro podrobnou segmentaci zákazníků. Díky segmentaci můžete vybírat správné zákazníky, které oslovíte pomocí kampaní.

Nepropásněte žádnou příležitost

Díky CRM systému Altus Vario nikdy nepřijdete o obchodní příležitosti například kvůli odchodu obchodního zástupce. Vario umožňuje zaznamenat obchodní příležitosti a uchovat je, dokud nenastane jejich čas.

Co je CRM?

CRM (Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky)

Řízení vztahů se zákazníky má za cíl maximalizovat loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost podniku. Rozlišují se tři základní úrovně řešení CRM:
Operační - orientované na zefektivnění klíčových procesů týkajících se zákazníka,
Kooperační – představuje optimalizaci interakcí se zákazníkem a řešení vícekanálové komunikace,
Analytické – zahrnující agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi.

Další informace