Controlling - řízení firemních financí

Modul controlling vám pomůže při tvorbě a sledování plánů, produktivity. Vytvoříte v něm finanční reporty. Jednoduše a rychle se aktualizuje a upozorní na možné problémy.

Soulad<br/>
s legislativou

Soulad
s legislativou

Kontrolní<br/>
mechanismy

Kontrolní
mechanismy

Neomezený počet <br/>
vedených účetních <br/>
jednotek

Neomezený počet
vedených účetních
jednotek

Moduly

Controlling

Pravá ruka pro řízení firmy.

Controlling ve Variu slouží především ke sledování plnění plánů a rozpočtů. Managementu a odpovědným osobám poskytuje podklady pro rozhodování.

Podporuje dosažení stanovených cílů, zabraňuje překvapením a upozorňuje na případná nebezpečí.

Klíčové funkce

  • Tvorba a schvalování plánů
  • Příprava alternativních plánů
  • Základní finanční reporty
  • Sledování produktivity a dodržování stanovených limitů
  • Upozorňuje na nebezpečí
  • Jednoduchá a rychlá aktualizace skutečnosti

Vario není pouze o financích.
Vytvořte si podnikový systém na míru!