Účetní systém a daňová evidence

Účetní a daňový modul Vario umí kromě vedení daňové evidence a účetnictví také kontrolovat správnost údajů dle platné legislativy a je vždy v souladu s platnou legislativou. Zvládne také kompletně zpracovat DPH, zaúčtovat mzdy, evidovat majetek a veškeré další ekonomické agendy. Vše si můžete v účetním a daňovém modulu nastavit individuálně.

Soulad<br/>
s legislativou

Soulad
s legislativou

Kontrolní<br/>
mechanismy

Kontrolní
mechanismy

Neomezený počet <br/>
vedených účetních <br/>
jednotek

Neomezený počet
vedených účetních
jednotek

Moduly

Účetnictví

Představte si účetní program, který je zabudovaný do komplexního informačního systému. A máte účetní modul systému Vario.

Ideální pomocník pro všechny, kdo chce mít kompletně vyřešené finance v jednom systému. Vyhovuje také účetním společnostem, které vedou externí účetnictví.

Poradí si s podvojným účetnictvím i daňovou evidencí. Je v souladu s legislativou, takže se postará o povinné finanční výkazy.

Klíčové funkce

  • V souladu s aktuální legislativou
  • Funkce kontroly správnosti
  • Kompletní zpracování DPH
  • Zaúčtování mezd, evidence majetku a dalších ekonomických agend
  • Možnost vedení daňové evidence a podvojného účetnictví
  • Možnost individuálního nastavení účetní agendy (účty, střediska, nákladové klíče)

Vario není pouze o financích.
Vytvořte si podnikový systém na míru!