Komplexní přehled: jak si nastavit procesy pro řízení lidských zdrojů ve firmě

Komplexní přehled: jak si nastavit procesy pro řízení lidských zdrojů ve firmě

Správné řízení lidských zdrojů (HR) je klíčem k úspěšnému fungování každé firmy. Bez dobře nastavených procesů může dojít k neefektivitě, ztrátám a nespokojenosti zaměstnanců. Zjistěte, jak na to, abyste ve své firmě měli řízení lidských zdrojů pod kontrolou a jak vám dokáže pomoci ERP systém Vario.

Co vše obsahuje řízení lidských zdrojů?

Řízení lidských zdrojů není jen o náboru a propouštění zaměstnanců. Je to komplexní soubor procesů, které zahrnují různé oblasti řízení lidí ve firmě.

5 klíčových procesů řízení lidských zdrojů

 1. Nábor a výběr zaměstnanců: Tento proces začíná identifikací potřebných pozic ve firmě a následným zveřejněním inzerátů. Poté následují pohovory, testování a výběr nejlepších kandidátů. Nábor je klíčový, protože správní lidé na správných místech mohou výrazně ovlivnit úspěch firmy.
 2. Školení a rozvoj: Aby zaměstnanci mohli plně využít svůj potenciál a přispívat k růstu firmy, je důležité zajistit jim potřebné školení a rozvojové programy. To zahrnuje interní školení, externí kurzy, semináře a další formy vzdělávání.
 3. Hodnocení výkonu: Pravidelné hodnocení výkonu zaměstnanců je důležité pro udržení vysoké úrovně produktivity a motivace. Hodnocení výkonu zahrnuje stanovení cílů, průběžnou zpětnou vazbu a formální hodnocení na konci zkušebního období.
 4. Odměňování a benefity: Správa mezd, bonusů a dalších benefitů je důležitou součástí řízení lidských zdrojů. Správně nastavený systém odměňování může motivovat zaměstnance k lepším výkonům a zvýšit jejich spokojenost.
 5. Pracovní podmínky: Zajištění bezpečného a příjemného pracovního prostředí je nezbytné pro udržení spokojených a produktivních zaměstnanců. To zahrnuje jak fyzické podmínky na pracovišti, tak i firemní kulturu a vztahy mezi zaměstnanci.

Jak pomůže správné nastavení procesů?

Správně nastavené procesy řízení lidských zdrojů mohou přinést řadu výhod, které pozitivně ovlivní celkový chod firmy. Jsou jimi:

 • Zvýšení efektivity
 • Lepší využití zdrojů
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 • Lepší adaptace na změny
 • Snížení fluktuace zaměstnanců
 • Zajištění souladu s právními předpisy

3 základní kroky, jak nastavit procesy řízení lidských zdrojů

Nastavení procesů řízení lidských zdrojů vyžaduje pečlivé plánování a strategický přístup.

1. Krok: Analýza současných procesů

Je třeba zhodnotit, jaké postupy a metody jsou v současnosti používány a kde jsou slabá místa. Tato analýza vám pomůže pochopit, co je potřeba zlepšit a kde je nutné provést změny.

2. Krok: Definování cílů a očekávání

Stanovte si jasné cíle a očekávání, které chcete dosáhnout. To může zahrnovat:

 • zlepšení náborového procesu,
 • zvýšení efektivity školení,
 • nebo zlepšení systému hodnocení výkonu.

Definování cílů vám poskytne jasný směr a pomůže vám sledovat pokrok.

3. Krok: Výběr správných nástrojů a metod

Pro dosažení vašich cílů je důležité vybrat správné nástroje a metody. To může zahrnovat software pro řízení lidských zdrojů, školení pro manažery nebo konzultace s odborníky. Vyberte nástroje, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a cílům.

5 výhod automatizace HR procesů

Automatizace procesů v oblasti řízení lidských zdrojů přináší celou řadu benefitů, které podstatně zvyšují efektivitu a přesnost těchto operací:

 1. Snížení chybovosti: Automatizované procesy jsou méně náchylné k chybám než manuální postupy. To znamená, že je menší pravděpodobnost, že dojde k chybám při zpracování dat, což zvyšuje přesnost a spolehlivost informací. Automatizace může např. minimalizovat chyby při zadávání dat do systémů nebo při výpočtu mezd.
 2. Úspora času a nákladů: Automatizace může výrazně snížit čas potřebný k provádění rutinních úkolů, jako je zpracování mezd nebo administrace benefitů. Tím se uvolní čas pro zaměstnance HR, kteří se mohou věnovat strategičtějším úkolům. Navíc automatizace může snížit náklady spojené s těmito činnostmi tím, že eliminuje potřebu manuální práce a snižuje riziko chyb.
 3. Zlepšení compliance a souladu s předpisy: Automatizované systémy mohou pomoci zajistit, že všechny HR procesy jsou v souladu s aktuálními právními a regulačními požadavky. To zahrnuje např. automatické aktualizace podle změn v legislativě nebo nastavení systémů tak, aby upozorňovaly na nesoulad.
 4. Lepší správa dat: Automatizované systémy umožňují lepší správu a archivaci dat. Všechna data jsou centralizována a snadno přístupná, což usnadňuje jejich analýzu a použití pro strategické rozhodování. To může zahrnovat například snadný přístup k údajům o výkonu zaměstnanců, nákladech na školení nebo míře fluktuace.
 5. Zvýšení transparentnosti: Automatizace procesů zajišťuje, že všechny kroky jsou sledovatelné a transparentní. To umožňuje snadné audity a kontrolu, což je důležité pro udržení důvěry a dodržování interních politik a externích předpisů.

Tip: Nemáte ERP systém, který by vám s automatizací HR procesů pomohl? Zjistěte, který ERP systém je pro vaši firmu ten správný.

ERP systém Vario pro řízení lidských zdrojů

ERP systém Vario je skvělým nástrojem pro řízení lidských zdrojů, který vám může pomoci zefektivnit a automatizovat vaše HR procesy.

Funkce a výhody Varia pro HR

Vario nabízí širokou škálu funkcí, které usnadňují správu HR procesů, včetně náboru, školení, hodnocení výkonu a správy odměňování. Díky jeho flexibilitě jej lze přizpůsobit specifickým potřebám vaší firmy.

Mezi hlavní výhody patří:

 • Centralizace dat: Všechny informace o zaměstnancích jsou uloženy na jednom místě, což usnadňuje jejich správu a aktualizaci.
 • Automatizace rutinních úkolů: Vario automatizuje mnoho rutinních HR úkolů, což šetří čas a snižuje chybovost.
 • Zlepšení komunikace: Díky centralizovanému systému je komunikace mezi zaměstnanci a HR oddělením efektivnější a transparentnější.

ERP systém Vario nabízí dva speciální moduly pro řízení lidských zdrojů: Personalistika a Mzdy.

Personalistika od Varia

Modul Personalistika poskytuje detailní informace o všech zaměstnancích a podporuje celý proces jejich náboru. Umožňuje přehlednou evidenci potřebných kvalifikací, školení a pracovních pomůcek pro jednotlivé pracovní pozice. Samozřejmostí je možnost anonymizace údajů v souladu s GDPR.

Klíčové funkce modulu Personalistika zahrnují:

 • Přehledné pracovní pozice
 • Kvalifikace zaměstnanců
 • Absolvovaná školení kolegů
 • Přidělené pracovní pomůcky
 • Evidence úrazů
 • Dotazníky hodnocení a jejich výsledky

Zpracování mezd od Varia

S modulem Mzdy máte k dispozici všechny potřebné nástroje pro správné zpracování nejrůznějších druhů mezd, evidenci a čerpání dovolené, automatický výpočet srážek různých exekucí či ročního zúčtování daně. Při využití dalších modulů Varia můžete snadno provést zaúčtování mezd, odeslat příkazy do banky či načítat podklady pro mzdy ze zakázek.

Klíčové funkce modulu Mzdy zahrnují:

 • Garance legislativní správnosti
 • Kontrolní mechanismy
 • Elektronická komunikace s úřady
 • Zpracování více firem
 • Variabilita mzdových rozvrhů
 • Provázanost s ostatními částmi Varia

B2E: Zaměstnanecký portál

Zaměstnanecký portál od Varia je moderní řešení určené pro digitalizaci mzdové agendy a správu personálních procesů ve firmách.

3 hlavní funkce Zaměstnaneckého portálu:

 1. Přístup k důležitým informacím: Zaměstnanci mohou snadno přistupovat k výplatním páskám, pracovním smlouvám, informacím o dovolené a dalším důležitým dokumentům.
 2. Elektronická komunikace: Portál umožňuje efektivní elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci a HR oddělením, což zjednodušuje a urychluje řešení personálních záležitostí.
 3. Intuitivní rozhraní: Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje snadné používání a rychlou orientaci v systému.

Tip: Přečtěte si o výhodách, proč digitalizovat mzdovou agendu s aplikací Zaměstnanecký portál.

Vyzkoušejte Vario pro řízení lidských zdrojů

Pokud vás zaujaly možnosti, které ERP systém Vario nabízí pro řízení lidských zdrojů a zajímá vás jeho cena, využijte naší speciální kalkulačky. Nebo nás kontaktujte a zjistěte, jak vám Vario může pomoci zefektivnit a automatizovat vaše HR procesy, zvýšit efektivitu a zajistit spokojenost vašich zaměstnanců.

CHCI KONZULTACI